Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο http://efpalio.wordpress.com την 28/01/2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Ευπάλιο, Ιανουάριος 2010

"Δημόσια παρέμβαση – Πρωτοβουλία πολιτών/δημοτών του Δήμου Ευπαλίου Φωκίδας,
για την Περιφερειακή Διοικητική ένταξη του Δήμου"


Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης για τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας – πρόγραμμα «Καλλικράτης – και με διαφαινόμενη την υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, οι υπογράφοντες το κείμενο αυτό, ανεξάρτητα με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας μας ως προς την αναγκαιότητα ή την κατεύθυνση της κυβερνητικής πρότασης, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να παρέμβουμε προκειμένου να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή πρόταση για την περιοχή μας, με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ένα βιώσιμο μέλλον της.

Θεωρούμε εξ αρχής σημαντικό να επισημάνουμε το σημείο 96 του «κειμένου δημόσιας διαβούλευσης» που έδωσε στη δημοσιότητα η Κυβέρνηση: «96. Το Σύνταγμα (101 παρ.2) αναφέρει: «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες». Η αναφορά στις τρεις αυτές επιμέρους ενότητες αποτελεί τον οδηγό στην εξειδίκευση των κριτηρίων και στην περιγραφή διαδικασίας αναζήτησης λύσης».

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο δεδομένο που καθημερινά επιβεβαιώνεται από την πράξη, ότι, η περιοχή της νοτιοδυτικής Δωρίδας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτή της Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα εμπορίου, ανάπτυξης, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και άλλα κοινωνικά θέματα. Η πολύπλευρη αυτή σχέση έχει ιδιαίτερα ενταθεί μετά τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, αφού η Πάτρα απέχει μόλις μισή ώρα (20-25 χλμ) με ευνοϊκές συγκοινωνιακές συνθήκες, έναντι των τριών ωρών (περίπου 200 χλμ κακού οδικού δικτύου με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο) που απέχει η Λαμία, χωρίς ουσιαστική και λειτουργική συγκοινωνιακή σύνδεση.

Δεδομένο αποτελεί επίσης ότι, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας ζουν και δραστηριοποιούνται αρκετές χιλιάδες πολίτες/δημότες του Δήμου Ευπαλίου, σχεδόν όσος και ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου.
Δηλαδή, υπάρχει καθημερινή αμφίδρομη κοινωνικο-οικονομική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο περιοχές κάτι που ουδόλως συμβαίνει με αυτή της Λαμίας.

Είναι επομένως απολύτως λογικό αλλά και επιβεβλημένο από τις επιταγές του Συντάγματος, η περιοχή αυτή να ενταχθεί διοικητικά στην Περιφέρεια από την οποία επηρεάζεται, δηλαδή αυτή της Δυτικής Ελλάδας. Θα είναι εντελώς παράλογο αλλά και σε βάρος του συμφέροντος και του βιώσιμου μέλλοντος της περιοχής, να ενταχθεί στους σχεδιασμούς άλλης διοικητικής περιφέρειας (δηλαδή της Στερεάς Ελλάδας) και όχι σε αυτήν που οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν.

Με βάση τα παραπάνω, οι υπογράφοντες το κείμενο αυτό, πολίτες – δημότες του Δήμου Ευπαλίου, ζητάμε από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρότασή μας αυτή, από δε τους θεσμικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμο Ευπαλίου, ΤΕΔΚ Φωκίδας και ΚΕΔΚΕ – και τα πολιτικά κόμματα να σταθούν αλληλέγγυοι στην προσπάθειά μας αυτή.
Οι υπογράφοντες
Ονομ/μο ……………

*ΨΗΦΙΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΕΔΩ, http://www.petitiononline.com/efpalion/
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: